Tarieven en vergoedingen

Individuele therapie jongeren 12 tot 18 jaar
In het kader van de jeugdwet is Praktijk DRMA in Tiel, gecontacteerd met de volgende gemeenten binnen Rivierenland:   
Tiel, Buren, West Betuwe, Neder-Betuwe, Culemborg en West Maas en Waal. 

Behandelingen voor een kind of jongeren tot 18 jaar, uit deze gemeenten worden volledig door de gemeente vergoed, bij een verwijzing van de huisarts, GGD-arts, medisch specialist of het wijk-of sociaal team van de gemeente.
De kosten voor een intake – of behandelsessie van 60 minuten zijn 86 euro.

Individuele therapie volwassenen vanaf 18 jaar
De kosten voor een intake – of behandelsessie van 60 minuten zijn 86 euro. 
Dramatherapie valt onder de alternatieve/complementaire geneeswijze en wordt, afhankelijk van uw verzekering, gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering.
Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u altijd even contact opnemen met uw zorgverzekering.


Coaching traject ouders
Het coaching traject bestaat uit vijf bijeenkomsten van 60 minuten. De kosten van het gehele traject zijn 400 euro excl 21% BTW.
Let op: het coaching traject wordt niet vergoed door zorgverzekeringen en is niet vrijgesteld van BTW. Dit wordt als een particulier traject beschouwd.

Overige kosten:
- Behandelplan 70 euro
- Eindverslag 70 euro
- Afzeggen <24 uur of niet komen opdagen; 100% kosten in rekening

Let op: Vaktherapie is vrijgesteld van BTW


E-mailen
Bellen