Informatie voor cliënten

Klachten en  geschillen
Praktijk DRMA is aangesloten bij de Wkkgz (NIBIG nummer:730808) sinds 31-01-2022. De praktijk doet ontzettend haar best om ongenoegen en klachten te voorkomen en waar mogelijk samen op te lossen. Mocht u desondanks toch nog klachten hebben dan kunt u terecht bij het NIBIG.


Jeugdwet & WMO:
Klachten met betrekking tot geïndiceerde zorg in het kader van de jeugdwet of de WMO wordt opgenomen door de klachtencommissie van het FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen). u vindt hierover meer informatie op www.fvb.vaktherapie.nl


Privacy

Praktijk DRMA voldoet aan de eisen volgens de privacywet (AVG). Voor vragen hierover, of wanneer u het privacy document wilt inzien, kunt u ten alle tijden contact met mij opnemen.

E-mailen
Bellen